Sjælsikon

Et sjælsikon er en ledestjerne, et kompas og en "aktiveringskode" fra din sjæl til dig
– et redskab til at erindre, aktivere og tydeliggøre din sjæls unikke "blueprint".


I samarbejde med din sjæl skaber jeg dit sjælsikon, som kan guide dig til at få fat i din sjæls essens, og derefter udfolde den i dit menneskeliv.

Dette er mit sjælsikon
Dette er mit sjælsikon
Et sjælsikon er et unikt symbol, der giver en forklaring på, hvem man er og hvad man har af særligt potentiale at udleve her på jorden.

Man kan også kalde et sjælsikon for et intergalaktisk våbenskjold.... eller som indianerne kalder det et Medicine Shield.


Dit unikke sjælsikon

"Sjælsikon 3-i-1"


For at du får bedst mulig forståelse og et godt afsæt for selv at kunne gå videre på din udviklingsvej med dit sjæls ikon, får du aldrig et sjælsikon alene - komponenterne er samlet i en 3-i-1 "pakke".

1. Dit sjælsikon

Vi har en indledende samtale, hvor du fortæller lidt om hvem du er, dit liv og måske din livssituation lige nu.
Via denne samtale skabes forbindelse mellem min sjæl og din sjæl, som er udgangspunktet for, at jeg skal lave dit sjælsikon.

Skabelsen af dit sjælsikon
Efter vores indledende samtale kontakter jeg din sjæl og skaber dit sjælsikon i samarbejde med din sjæl. 
Jeg får vist billeder, farver, stemninger, ord, former, symboler, meninger, tal, koncepter og meget andet som jeg skriver ned og tegner i hånden. Herefter sætter jeg mig ved computeren og her tegner jeg dit sjælsikon op.

Igennem hele processen er jeg en kanal/et redskab og sjælsikonet er først færdigt, når sjælen siger til - når den er glad.

Skabelse af sjælsikonet tager ca. 14 dage, hvorefter du får tilsendt dit sjælsíkon som en digital fil på mail..

2. Dit sjælsbudskab

I skabelsesprocessen af sjælsikonet får jeg også en hel del beskrivende ord fra din sjæl. Disse samler jeg og sender med sammen med sjælsikonet. 

I skabelsesprocessen modtager jeg også dit sjælsbudskab, hvilket er en lille beskrivende tekst - nærmest som et slogan - som følger med sjælsikonet. Sjælsbudskabet understøtter forståelsen og udfoldelsen af sjælsikonet.

3. Din sjælsikon-reading

En uges tid efter du har modtaget dit sjælsikon, holder vi din sjæls-ikon reading. Det er en samtale session på Zoom, hvor vi sammen folder dit sjælsikon og sjælsbudskab ud.
Her fortæller jeg om ydeligere om de input jeg har fået fra din sjæl under skabelsesprocessen.
Vi afkoder sammen betydningen af sjælsikonet i forhold til dit liv her og nu.
 Her kan jeg hjælpe dig med at finde frem til healingen og udviklingspotentialet i budskabet, så du kan aktivere og integrere den højere frekvens - din sjæls essens.


Praktisk

  • Indledende samtale på Zoom, 45 - 60 min


  • Skabelse af dit sjæls ikon tager ca 14. dage. Herefter vil du modtage sjælsikon + sjælsbudskab som digitale filer via email
.
  • Ca. en uge efter modtagelse af dit sjælsikon har vi vores Sjælsikon reading på Zoom. Varighed: 


1 time

Pris for et sjælsikon (3-i-1) er kr. 5.444,-

En ledestjerne fra din sjæl til dig

Dit helt unikke sjælsikon igangsætter en indre healings- og udviklingsproces, hvis formål er, at din sjæls essens bliver balanceret udtrykt i dit menneskeliv her på jorden.

Et sjælsikon er et rent kanaliseret billede. Under hele processen er jeg i dialog med din sjæl.


2024
Introduktionsrabat
- 44%
Introduktionspris: kr. 6.408,-

1:1 forandringsforløb

"Multidimensionel integration"

6 sessioner + sjælsikon


Dit sjælsikon udvikler sig sammen med dig, så jo mere du lærer dig selv at kende, jo flere detaljer kan der komme i dit sjælsikon. Så opdateringer til ens sjælsikon kan forekomme igennem livet.

Grunden til vi ikke får et 100% færdigt sjælsikon er, at vi kun modtager det vi kan forstå, tage ind og arbejde med, på det stadie vores bevidsthed er kommet til.
Book en gratis afklarende samtale

Der er flere faktorer, der er grundlag for et godt og udviklende samarbejde. En afklarende samtale kan skabe et mere detaljeret billede af om et sjælsikon kunne være noget for dig.

Du er velkommen til at kontakte mig på 29 84 88 56, christina@avanee.earth eller udfylde formularen, så kontakter jeg dig hurtigst muligt.